Kohta lähdössä eduskuntatalolle vetämään taidelähtöistä työpajaa kansanedustajille.

 

*Luovuuden ärräpäitä! *- Arkadia-seura tarjoaa riivin raavin riivinraudalla
riihen raosta rivettä!


 Taidelähtöisistä menetelmistä puhutaan yhä enemmän myös organisaatioiden
kehittämisen yhteydessä. Mitä tämä taidelähtöinen kehittäminen oikein on?
Arkadia-seura tarjoaa kansanedustajille jälleen taidetyöpajan *keskiviikkona
23.4. Pikkuparlamentin auditoriossa*. Puheilmaisun, liikkeen ja käsillä
tekemisen kautta sukelletaan oman luovuuden lähteeseen ja taidelähtöisten
menetelmien merkitykseen työelämälle.

*Taidetyöpajat toimivat non-stopina klo 11-13*. Tule ja piipahda tai vietä
pidempi aika! Työpajoista vastaavat näyttelijä *Katja Kiuru,* koreografi *Arja
Tiili*, kuvataiteilija *Tero Annanolli*

Taidetyöpajassa syntyneet taideteokset lahjoitetaan *Ylen
nenäpäiväkeräykseen 2014.* Edellisessä taidetyöpajassa huhtikuussa 2013
kansanedustajien työstämä maalaustoisinto Raatajat rahanalaiset
huutokaupattiin syksyllä YLE:n nenäpäiväkeräyksessä. Maalaus tuotti 1800,-
euroa kehitysmaiden lasten hyväksi.

Eduskunnan turvakäytäntöjen vuoksi ilmoittautuminen taidetyöpajaan joko
linkkiin http://www.lyyti.in/Luovuuden_arrapaita_3607 tai sähköpostilla
ulla.hirvonen@eduskunta.fi.


*Taidelähtöisessä* toiminnassa korostuvat luovuus, leikkisyys
ongelmakeskeisyyden sijaan, heittäytyminen, uskallus ja yhdessä tekeminen.
Taiteilija osallistuu työyhteisön toimintaan ja myötävaikuttaa siihen
omilla näkökulmillaan ja osaamisellaan. Eri taiteenalojen edustajilla on
omia menetelmiään; teatteri, draama, kirjallisuus, kuvataide ja yhdistelmiä
eri taiteenlajeista. Taidelähtöiset menetelmät voivat vahvistavaa
toisinnäkemisen kykyä ja helpottaa irrottautumista totutuista
ajatteluprosesseista. Käsillä tekeminen tuo näkyväksi ja konkreettiseksi
vaikkapa jonkin haasteellisen tilanteen avaamiseksi, työmotivaation
parantamiseksi tai ylipäätään kaikenlaisen kommunikaatioyhteyden
vahvistamiseksi. Asiat tulevat esille yhteisen toiminnan, tekemisen ja
visualisoinnin kautta.


Organisaatioita taiteen keinoin kehittävä taiteilija Tero Annanolli:
Luovuus on käyttövoimaa
https://alumninet.aalto.fi/Portal/Public/News/ShowNews.aspx?NewsID=3939


<https://alumninet.aalto.fi/Portal/Public/News/ShowNews.aspx?NewsID=3939>

Erityinen painotus koreografi Arja Tiilin tanssilähtöisessä fasilitoinnissa
on ryhmän
yhteishengen kohottaminen ja omien positiivisten resurssien löytäminen.
Infoa: http://www.arjatiili.fi


<http://www.arjatiili.fi>

Näyttelijä Katja Kiuru www.wikipedia.org/wiki/Katja_Kiuru