Break the Fight! työpajoja Balansirovka festivaalille Pietariin

Pietariin vietävissä Break the Fight! -työpajoissa käsitellään koulukiusaamista ja erilaisuuden hyväksymistä liikkeen, musiikin, graffitin ja yhdessä tekemisen keinoin. Työpajojen ohjaajina ovat Suomen hip hop -skenen ja katutaiteen huippuammattilaiset. Pajojen tarkoituksena on herättää keskustelua kiusaamisesta ja ystävyydestä sekä antaa nuorille mahdollisuus tehdä, onnistua ja liikkua yhdessä. Viemme väkivallattomuuden sanomaa, sillä kiusaaminen on aina väkivaltaa ja siihen pitää puuttua. 

Break the Fight! -työpajat järjestetään kansainvälisen katutaiteen festivaalin Balansirovkan yhteyteen. Balansirovka -festivaalin tarkoitus on nostaa esiin positiivinen "huligaanienergia" sirkuksen ja katutaiteen keinoin.

Break the Fight! breikki- ja graffitityöpajat järjestetään Upsala Cirkuksen tiloissa Pietarissa.

Työpajojen ohjaajat ovat breikkipajassa tanssijat Elena "Emko" Ruuskanen ja Arttu "Svengi" Halmetoja. Graffitipajat ohjaa Pete "Hende" Nieminen.

Break the Fight! hankkeen projektijohtaja ja koreografi Arja Tiili on mukana Pietarissa viemässä väkivallan vastaista sanomaa nuorille yhdessä ryhmänsä taiteilijoiden kanssa. 

Break the Fight! vierailu toteutuu 7.-10.9.2017 yhteistyössä Suomi-Venäjä Seuran, Tanssin tiedotuskeskuksen, Suomen Pietarin Instituutin, Pietarin katutaiteen Instituutin, Pietarin sosiaalisen sirkuksen Upsala Cirkuksen ja Arja Tiili Dance Companyn kanssa.