NordCC-Nordic Choreographic Collaboration 

Nordic Choreographic Collaboration (NordCC) on pohjoismainen ryhmä, joka koostuu koreografeista; Arja Tiili Suomesta, Vilde Sparre Norjasta ja Åsa N. Åström Ruotsista. NordCC kohtaa yli rajojen ja löytää uusia tapoja luoda tanssia. Inhimillisten ja kulttuuristen törmäysten kautta löydetään uudenlaisia yhteistyötapoja ja ymmärrystä yli maantieteellisten ja kielellisten rajojen - ennakkoluuloista huolimatta. Tämän päivän yhteiskunnassa on tärkeää uudistaa demokratiaa luomalla keskustelua ja uskaltaen heittäytyä taiteelliseen prosessiin erilaisten tekijöiden kanssa. 

Vuosien 2010-13 aikana kansainvälistä toimintaa on harjoitettu NordCC- ryhmän järjestämien residenssien, työpajojen ja esitysten muodossa. Olemme rakentaneet yhteispohjoismaista tanssiteosta Svorskuomi -Tanssiesitys pohjoismaisesta identiteetistä eri residensseissä Pohjoismaissa vuosien 2010-13 aikana. Kantaesitys oli 26.1.2013 Tukholmassa Scen 4:ssä. Esityksiä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa vuoden 2013 aikana.

NordCC:n aikeena on rakentaa pohjoismainen NordCC festivaali, jossa esittelemme lyhyempiä teoksia ja demoja. 

Haluamme kutsua muita pohjoismaisia koreografeja mukaan yhteistyöhön ja verkottumaan kanssamme näin laajentaen ryhmämme toimintaa. Päämääränämme on järjestää yhteispohjoismainen festivaali, jossa pohjoismaisilla koreografeilla ja esittävän taiteen ammattilaisilla on mahdollisuus esitellä omia teoksiaan, ideoitaan ja demojaan ja keskustella rennossa ja avoimessa ilmapiirissä kollegoiden kanssa. Festivaali järjestetään eri pohjoismaissa joka toinen vuosi. Ensimmäinen festivaali järjestetään vuonna 2015 Helsingissä.

Tapahtuman taiteelliset johtajat ovat Vilde Sparre (NO) ja Arja Tiili (FI).  

Oletko kiinnostunut osallistumaan yhteiseen festivaaliimme vuonna 2015? Ota yhteyttä meihin. 

Svorskuomi – tanssiesitys pohjoismaisesta identiteetistä

Mitä tapahtuu kun suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen tapaavat saunassa? Löyly höyryää kuumana ja huone on pieni ja klaustrofobinen. Kolme tanssijaa kolmesta eri pohjoismaasta sukeltavat kansalliseen ja pohjoismaiseen identiteettiin - kliseisiin ja väärinymmärryksiin. Mitä on olla suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen? Liikkeen ja puheen kautta tanssijat tutkivat kansallista ja pohjoismaista identiteettiään. Esitys antaa pilkahduksen pohjoismaisesta kulttuuristamme ja historiastamme sekoittaen esityksessä niin vakavuutta kuin huumoria.

Miten suhtaudumme toisiimme? Miten oma kansallinen identiteettimme meihin vaikuttaa? Saako omasta maastaan ja identiteetistään olla ylpeä? Miten tärkeää on kuulua johonkin tiettyyn ryhmään tai yhteiskuntaan? Eroavaisuuksia ja samanlaisuuksia on monia mutta meissä on joitakin piirteitä jotka näyttäytyvät tyypillisinä juuri suomalaisille, ruotsalaisille ja norjalaisille ja jotka tulevat ymmärretyksi kansallisiksi erityispiirteiksi. Nämä tunnusomaiset piirteet näyttäytyvät suurelta osin kliseinä. Usein me löydämme näissä kliseissä niitä vastakohtaisuuksia ja samanlaisuuksia joita liitetään suomalaisiin, ruotsalaisiin ja norjalaisiin, mutta ne voivat myös luoda ennakkoluuloja. 

Suurin osa meistä ihmisistä etsii identiteettiiään koko elämänsä. Meillä on mielikuvia elämästä, itsestämme ja toisistamme. Nämä mielikuvat saattavat olla enemmän tai vähemmän tosia. Ennakkoluuloja syntyy ja ne voivat saada meistä otteen, mutta ne on mahdollista myös murtaa.

Esitys on suunnattu lapsille ja nuorille ja sitä myydään kouluille eri pohjoismaissa.

Työryhmä:

Koreografit: Vilde Sparre (NO), Arja Tiili (FI), Åsa N.Åström (SE)

Tanssijat: Mari Wieberg Dæhli (NO), Jacob Geira (SE), Minttu Pietilä(FI)

Musiikki: Olavi Virta (FI), Norsk kvad (NO), Jan Johansson (SV), Karl

Gerhard (SV), Pekka Tuppurainen (FI), Kiila (FI), September (SV)

Kesto: n. 45 min.

Esityksen jälkeen pidetään keskustelutaisuus / taitelijatapaaminen, jolloin on mahdollista kuulla ja kysyä lisää esityksestä ja yhteistyöstä.

Ensi-ilta 26.1.2013 Scen 4 Tukholma, Ruotsi. Muita esityksiä Verkstedhallen, Trondheim, Norja ja Stoa, Helsinki, Suomi vuoden 2013 aikana.

Yhteistuotannossa: DansiT - Senter for Dansekunst i Sør-Trøndelag ja Stoa– Helsingin kulttuurikeskus yhdessä NordCC:n ja Intomieliset ry:n kanssa.

Projektia ovat tukeneet: Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Helsingin kaupunki kulttuuri- ja kirjastolautakunta, Balettakademien Stockholm, Dansearena Nord Hammerfest, DansIT Trondheim, Kulturnämnden i Stockholm, Koneen säätiö ja Fond för utövende kunstnere i Norge.

Svorskuomi- Tanssiesitys pohjoismaisesta identiteetistä on NordCC – ryhmämme yhteisesitys. Ensi-ilta oli 26.1.2013 Scen 4:ssä Tukholmassa.