Esittely

Intomieliset ry. on syyskuussa 2007 perustettu yhdistys. Yhdistyksessä jäseninä ovat 49 taiteilijaa ja yhteistyökumppania. Yhdistyksen hallituksessa vuonna 2017 ovat tanssitaiteen maisteri Jyrki Haapala, graafikko Maiju Kaila, yritystoiminnan kehitysjohtaja Jure Sustersic, tanssija Elena Ruuskanen ja koreografi Arja Tiili. Yhdistyksen johtoajatuksena on tehdä suomalaista uutta tanssia ja teatteria tunnetuksi Suomessa ja maailmalla.

Intomieliset ry toteuttaa Arja Tiilin taiteellista näkemystä ylläpitämällä tanssiryhmää sekä tuottamalla ryhmän teoksia yhteistyössä eri tuotantotahojen kanssa. Arja Tiili Dance Company on tunnettu laadukkaista, rohkeista, omalaatuisista ja yhteiskunnallisesti kantaaottavista teoksista sekä työpajoista, joissa yhdistyy tanssin ja esitystaiteen eri tyylilajit.

Intomieliset ry:n puitteissa valmistetaan myös tilausteoksia tanssiryhmille ja teattereille sekä koreografia- ja tanssityöpajoja.

Intomieliset ry. merkittiin yhdistysrekisteriin 7.9.2007. Rekisterinumero: 197.130.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.  

Toiminnan tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on tuottaakantaesitysteoksiaja luoda niille aktiivista kiertuetoimintaa yhteistyössä muiden tanssin ja teatterin tuotantotahojen kanssa.Tavoitteena on lisätä esitysmääriä koti- ja ulkomailla sekä pidentää teosten elinkaarta ja sen myötä tarjota yhdistyksen jäsenille työtilaisuuksia.

Lisäksi järjestetään työpaja- ja kiertuetoimintaa koti- ja ulkomailla. Yleisötyötä kehitetään osana esitystoimintaa. Intomieliset ry. tarjoaa laadukasta erikois-, ja monialaosaamistaan eri yhteistyötahoille mm. kulttuurilaitoksille, kunnille ja kouluille. Tarjolla on korkeatasoista konsultointipalvelua ja esitys- sekä työpajatoimintaa yrityksille ja yhteisöille. 

Yhdistyksen puitteissa toimii myös opetus- ja yleisökasvatustoimintaan perustuvia projekteja, kuten tällä hetkellä Break the Fight! Kiertue- ja mallinnushanke 2017-18.

Missio

Haluamme herättää arvokeskustelua ja kantaaottavaa näkökulmaa, avata katsantokantoja erilaisiin tapoihin nähdä ja kokea maailmaa. Kriittinen näkökulma yhteisöön ja yhteiskuntaan jossa elämme on tärkeää. Toimintamme tärkeimpänä tavoitteena on tanssi- ja teatteritaiteen uudistaminen sekä monikulttuurisuuden tukeminen ja rasismin vastainen työ.

Eri esitystaiteen tyylilajien yhdistäminen, tanssi- ja teatteritaiteen uudistaminen ovat merkityksellisiä Intomieliset ry:n toiminnassa. Ennakkoluuloton kokeilu luo uudenlaista tapaa nähdä ja kokea nykytanssia.

Visio

Arja Tiili Dance Company on uudistumiskykyinen, rajoja rikkova, ennakkoluuloton ja kansainvälisesti toimiva ryhmä. Omalla habituksellaan yhdistys antaa energisen, yhteiskunnallisesti aktiivisen, positiivisen ja uutta luovan mielikuvan suomalaisesta nykytanssi- ja esitystaiteesta.